Vintersol og Åben Skurvogn

Vintersolen skinner denne februar over Solskins Allé og Solhvervs Allé. Entreprenørfirmaet Vennelysts gule maskiner arbejder intenst på markerne ved Hovensvej nord for Aaby kirke. Lige nu kloakeres der. Og snart anlægges vejene til de første 41 af de mange boliger, der vil skyde frem i de kommende år. De første 16 familier har allerede valgt deres ønskegrund.

  • Det har jo foreløbig været en mild vinter, men til gengæld våd. Så pga. tøbrud er vi lige nu nogle dage forsinket, fordi vi skal pumpe vand væk. Og i januar måtte vi køre ekstra sand på, da vi stødte på ”siltet” jord, som vi måtte udskifte i 4 meters dybde, der hvor kloakeringen er dybest nede. Men alt i alt går det fint og planmæssigt trods årstiden, og de første købere, forventer jeg, kan komme til deres grunde op til påske, fortæller Hans Jørgen Staub, byggeformand Vennelyst Entreprenører.

Det samme gælder salget. Ejendomsmægler Mathias Overgaard, Nybolig Aabybro melder om massiv interesse omkring den salgsvogn, Nybolig har placeret på Hovensvej og som igen har åbent hus søndag den 17. februar.

  • Lige nu har vi solgt 16 grunde og mon ikke vi når op mod halvdelen af de 41 inden udgangen af februar. De mange lokale skal selvfølgelig lige se, at deres egen bolig faktisk kan sælges, have tjekket med deres bank osv.

Ifølge Mathias Overgaard er det den helt særlige kvalitet ved udstykningen, der trækker.

  • Det er alt det grønne med brede engstrøg og over 300 træer i smukke alléer der er stilleveje samt den umiddelbare adgang til naturen. Det gælder de fælles aktiviteter som lege- og bålpladser samt multisportsbane. Og så selvfølgelig hele kvaliteten i udstykningen incl. nærheden ad trygge stier til skoler og Aabybros mange gode indkøbsfaciliteter, slutter Mathias Overgaard.

Han tager imod ved salgsvognen på Hovensvej søndag den 17.2 kl. 11-12.

Ejendomsmægler Mathias Overgaard, Nybolig Aabybro foran salgs-skurvognen.