Byggegrunde Nordjylland design

Solstrålen er toplækkert design – der er til at betale

Hvad handler design egentlig om, når man tænker en udstykning helt fra bunden?

Før i tiden tænkte man mest på det rent funktionelle: Asfalt, så man hurtigt kunne komme til og fra de større veje. Fortove, der var sikre for de bløde trafikanter. Lys, så man kunne se i mørke. Kloakker, der kunne skaffe overskydende vand ad vejen. Så kunne livet ellers leves bag hækken, mens naboerne susede forbi udenfor.

På Solstrålen har vi vendt hele den tankegang på hovedet. Vores spørgsmål var: Hvordan skaber vi rammerne for, at både mennesker og natur kan trives, hver for sig og sammen? Og hvordan løser vi det inden for en rimelig økonomi?

Derfor er livet – ikke bare bag hækken, men mellem naboerne og i naturen – tænkt ind i Solstrålens design fra begyndelsen. Og Solstrålen giver 4 svar:

I kommer ned i gear

Jeres hjem og jeres kvarter er et sted, hvor I skal kunne slappe af og få skuldrene ned. Derfor skal trafikken også ned i gear.

 • Svungne veje får alle til at sagtne farten.
 • Fine detaljer langs vejene tilskynder trafikanterne til at køre forsigtigt.
 • Ensrettede veje skaber omtanke. Man vender ikke bare midt på vejen eller brøler af sted.
 • Chaussestenene synger i overkørslerne, når man krydser dem. Og minder om, at man kører i et langsomt kvarter.

Grøn er kommet for at blive

Naturen og biodiversiteten har det bedst, når den får et pusterum mellem asfalt, huse og belægninger. Samtidig er det et lovkrav, at vi afleder regnvand på vores egne arealer – også når vi får de kraftige regnskyl. De to ting går hånd i hånd på Solstrålen:

 • Alle grønne arealer er lidt vilde med vilje. Det trækker naturen ind og skaber grobund for en diversitet af planter, insekter og dyr.
 • De grønne rabatter og grønne kiler mellem vejene suger vand – og vandet giver liv til bevoksning og dyreliv.
 • Alle veje er anlagt som brede alléer med vejtræer, der giver bydelen karakter, skiftende farvespil i løbet af året og levesteder for insekter og fugle.
 • Rislende vandløb, små fordybninger og bakker forsinker regnvandet – og holder på fugten til plante- og dyrelivet.
 • LAR-søer tager det overskydende vand ved kraftig regn. Og de har allerede vist, at de bliver fine skøjtebaner om vinteren.
Solstrålen LAR

Fællesskaber giver liv (og glade dage)

Solstrålen er ikke kun en samling boliger ved siden af hinanden. Bydelen er tænkt som et sted, hvor man kan finde hinanden i fællesskaber og venskaber.

 • Fælles legeplads, boldbane – og snart både kælkebakke og børnekøkkenhaver. Det giver naturlig grobund for nye venskaber, bevægelse og udeliv.
 • Åbne forhaver inviterer til en snak – uden hække, der skaber afstand.
 • Selvom man kommer i bil, bevæger man sig langsomt rundt, så man har tid til at hilse.
 • Grønne kiler mellem vejene er oplagte mødesteder til fri leg for små og store.
 • Nærheden til Aaby skoven giver plads til at strække benene og få det daglige skud frisk luft. For både to- og firbenede.

Eksklusive materialer – og alligevel til at betale

Solstrålen er en bydel, der lige går lidt længere for at skabe smukke rammer. Her er de eksklusive detaljer både er en glæde for øjet – og samtidig en tilskyndelse til at passe godt på kvarteret i det daglige.

Det måske overraskende er, at det ikke har gjort grundene dyrere end de standardudstykninger, I finder i nærheden.

 • Overkørslerne i krydsene med stamvejen er anlagt i chaussesten, der både regulerer hastigheden – og giver en smuk stoflighed til asfaltvejen.
 • Overgangen mellem asfalt og græs har fået en kant i cortenstål. Et smukt materiale, der slynger sig organisk med vejens forløb. Og som samtidig beskytter kanten af asfalten.
 • Belysningen understreger de bløde og organiske former i udstykningen. Afrundede lamper skyder til vejrs som store planter med lys i.
 • Vejtræer skaber alléer, som over tid giver Solstrålen en helt særlig karakter.