Solstrålen – 2000 år gammel

På Solstrålen har der boet mennesker i over 2000 år

I Ældre jernalder (500 f. Kristus fødsel – 400 e. Kristus fødsel) har der boet mennesker på Solstrålen. Nordjyllands Historiske Museum har gennemtrawlet hele Solstrålen ned i to meters dybde. Og de seneste fund på er nogle bålpladser af brændte menneskeknogler samt jernting, der kan datares fra ældre romersk jernalder (dvs. omkring 1.e Kr. – 400 e.Kr.).

– Vi har væsentlige arkæologiske interesser i området. Vest for Hovensvej har vi registreret en boplads fra ældre romersk jernalder og der er nu på den østlige del fundet tre brandpletgrave, dvs nedbrændte grave af lig, som skik på den tid. Vi fandt også nogle jernting, hvoraf én er sendt til undersøgelse, fortæller museumsinspektør Torben Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum i Aalborg.

Interessen for at kunne datere sit boligområde tilbage til forhistorien er stærkt stigende.

  • Der skal være noget, der gør vores bopæl til noget særligt – og meget gerne historisk, som kan give dybde til alt det nye byggeri, fortalte Hans Thor Andersen, forskningschef ved Statens Byggeforskningsinstitut i Aalborg, således til Kristelig Dagblad den 1. februar og fortsatte:
  • Det giver kolorit at bo et sted med forhistorie”, og han nævnte Galgehøj ved det tidligere rettersted (altså en henrettelsessted op til 1650) uden for Aars. Samt Tranders Høje i Aalborg Øst, der ligesom Solstrålen ligger ovenpå bebyggelser fra jernalderen.

Der er meget andet, der giver særpræg til Solstrålen, som Aaby-skoven. For Solstrålen ligger lige ud til denne fantastisk smukke og særprægede del af Vildmosen med rigt plante- og dyreliv. – Her kan man gå, løbe, cykle og ride og få en dejlig naturoplevelse, fortæller udvikleren af Solstrålen, Jesper Højberg Christensen.

– Og Aabys smukke middelalderkirke, kan man heldigvis slet ikke undgå at se hver dag. Den er bygget i 1100-tallet til Birkelse hovedgård, dvs. lige midt mellem de allerførste bebyggelser og den nye bydel, der nu vokser frem. Den har virkelig givet historisk vingesus for mig, hver gang jeg de sidste 45 år har kørt rundt langs den smukke kampestensmur, slutter han.

Sort/hvidt foto af en arkæologisk udgravning.