Nytår på Solstrålen

Nogle flotte dage med solskin afløste gråvejret over den særlige nye bydel. Men hvad sker der med Solstrålen i 2021?

Skal vi sige det helt overordnet, så sker der i 2021 det, at Solstrålen går fra et nybygger- og pionerområde til et egentlig fuldt udfoldet kvarter. Vi kan tage 2021 lidt i punkter:

Byggemodning slut

Byggemodningen af 1. etape er færdig, men der er forskellige reparationsskader på fliser og lysmaster og det gælder især opretning af nedsunket jord i midterrabatterne samt bedre flow af vand ned i midterrabat. Der er træer, der plantes om, når det er bedst og asfalt om dæksler, der først kan færdigrepareres med 2 cifrede varmegrader (det varer lidt!). Vi kan fjerne det meste stenmel fra rundkørslerne, og beboerne vil kunne beslutte en vedligeholdelsesplan, der nu ligger i udkast. Alt i alt skulle Solstrålen kunne vise sig fra sin bedste side engang, når det hele springer ud i maj. Hvor det selvsagt også hjælper med de mange flotte plæner og buske omkring de nye huse, familierne hver især har valgt.

Fuldt hus

Vi går ind i 2021 med 24 købte grunde og mange interesserede familier til de sidste 17 grunde, fortæller Mathias og Anne Louise fra Nybolig. Det lover for at vi er næsten færdige i 2022 med byggeri af første etape og dermed med håndværkerkørsel. I 2. etape laver vi byggeveje, så de i hvert fald ikke skal ned ad småvejene.

Liv og leg

Covid-19 er en prøvelse for alle, også her i Solstrålen. Men så er glæden ved at gå på kløverenge og stier, løbe Houen Rundt eller ind i Åby-skoven så meget større. Det er vel en given sag, at vi i foråret kan nå beboer nr. 25 og med en beboerforening få etableret multisportsbane og legeplads til efter sommer, hvor alle voksne vel også igen må mingle. Solstrålen er anlagt med vision om et frodigt børnevenligt område med slyngede alleer og enge. Så skal legeplads ikke mangle. Om vi får lov at lave Solstråleløb med eller uden vaccinationsattest er sådan noget af den slags, vi kan være spændt på i året.

Fælles hjælp og guide

Fællesskabet vokser helt naturligt på Solstrålen. Gætter på at grill-glæden også over hækkene bliver ekstra stor hen på sommeren efter dette nedlukkede år. Men det med at tackle udfordringerne har selvsagt for første beboere særligt givet sammenhold. Enkelte har fx haft problemer med vand, typisk pga. for få eller forkert placerede faskiner. Her har naboer hjulpet og vi har lige lavet en guide, der opsummerer de vigtigste råd. Det er sværere at hjælpe, når ting er etableret, fx med for lav sandpude, men også her er der råd, der afhjælper. Nu er de fleste ting afprøvet og fundet sin facon. Det er det, der gør det lettere at sige, at det nu i 2021 bliver et etableret kvarter med afprøvet praksis. Ikke for at det skal blive kedeligt! Men for at liv og fællesskabet kan udfolde sig!

Solstrålen indkørsel