Naboer tog straks godt imod

Michael købte fluks grund nr. 33 efter at have mødt naboer i Solstrålen. Bebyggelsen er nu er færdig byggemodnet – og vækker anerkendelse.

”Jeg er murer og kan jo så glæde mig til selv bygge nyt hus på Solhvervs Allé”, fortæller Michael, der i dag bor i centrum af Aalborg. Men han og hans kæreste er klar til at vinke farvel til storbyen, for han købte i efteråret en hjørnegrund i første etape af Solstrålen. Michael har længe fulgt området og tænker, at det bliver ret fantastisk. 

Godt naboskab betyder alt

Der er en særlig grund til, at Michael slog hurtigt til på en grund på Solhvervs Allé – også selv om det kan vare noget, før han får tid til at bygge: ”Det, der gjorde udslaget, var, at vi gik over spurgte en nabo om, hvordan det var at bo her. Og de behøvede sådan set slet ikke fortælle om det, for hele den måde de tog imod os på og var åbne – det sagde alt.”

Michael mener, fællesskab og naboskab i en bydel er det afgørende. Han kan jo selv sørge for, at huset bliver som han vil have det og i en kvalitet, han er herre over.

Rammerne er på plads

Men efter naboskab og eget hus, er de fysiske rammer selvsagt også vigtige. Og dem kan vi gøre status på her ved slutningen af 2021, hvor der er i snit er solgt en grund om måneden. Byggemodningen er nu endelig ved at være færdig efter en god del forsinkelse fra entreprenør Vennelyst – det har trukket ud at få arbejdet afsluttet i et varmt marked for byggeri.

Christian Schurmann, projektleder fra Krogh Arkitektur i Aalborg, opsummerer, hvad der er sket i året:

  • Der er etableret P-pladser for vejenderne, så besøgende lettere kan parkere. Det var ikke en del af den oprindelige plan, men en nyttig forbedring.
  • Stamvejen gennem Solstrålen er blevet rettet op og kan rumme mere vand og med bedre afløb.
  • De ovale vejender med vandplanter har fået skarpere profiler, så de også bedre kan tage mod vand. Bl.a. er nedsivningsbrønde sænket, så vandet også ved lav vandstand kan løbe ud.
  • Midterrabatter i boligvejene er renset op. Vandrendesten langs dem er udbedret og lavet, så vandet bedre løber af.
  • Der er etableret bedre underløb til de store LAR-bassiner.
  • Alle sten, det være sig portugisiske chausee-sten i rundkørsler, brosten, fortove, vandrendesten og asfalt er gennemgået, og der, hvor lastbiler har ødelagt noget, er det udskiftet.
  • Påkørte lysmaster er ramt af materialemangel, men bliver udskiftet.
  • Generelt er arealet gået efter, enge slået og ledige grunde harvet, mens udgående træer udskiftes til foråret
  • Beboerne arbejder på at forhøje beløbet til legeplads og multisportbane, så anlæggene kan få endnu bedre kvalitet, og det fælles opholds- sports- og legeareal bliver større end skitseret oprindelig.

”Styrtregn med de vandmængder på leret jord var ikke noget, vi planlagde efter i 2017, da vi startede. Så det har vi lært en del af”, fortæller Christian Schurmann og fortsætter: ”Men nu har vi stået på hovedet og sikret, at området fungerer fint. Og vil blive helt perfekt som det falder til”. Schurmann anfører, at alle landets nye udstykninger skal vænne sig til, at vand afledes lokalt (LAR). Alleér og enge vil derfor stå mere ’naturligt’ med vegetation og ’vandigt’ med regnvand, der forsinkes i løb langs veje og i LAR-søer i stedet for gammeldags kloakker. ”Vi får fra ekspertkredse stor anerkendelse for projektet, så vi er i al fald tilfredse med det samlede udtryk. Men det afgørende er selvsagt, at beboerne bliver glade for det.”

Lav sol over en eng, fotograferet med en smartphone gennem et vindue.