Lokale Brian Østergaard vandt etape 2

Nu går næste byggemodning af 50 nye grunde på Solstrålen i gang.

50 nye byggegrunde har været i licitation før jul mellem 6 nordjyske entreprenørforretninger. De indkomne bud skulle redegøre for terrænregulering, kloakering, vejføring, LAR-anlæg, fortove, P-pladser, lysanlæg osv. osv. De tocifrede millionbeløb lå ikke uendelig langt fra hinanden. Men der var dog én markant vinder: Brian Østergaard Balslev, Aabybro Entreprenørforretning på Knøsgaardsvej.

Jeg ville vinde

”Den her licitation ville jeg bare vinde”, fortæller Brian Østergaard: ”Det er en prestige- og kvalitetsudstykning, og den ligger lige, hvor vi har vores entreprenørforretning. Det kan ikke være mere oplagt. Vi kørte på marken for fire år siden, da museet skulle have vendt mulden for at se efter stenalderbopladser, men tabte siden etape 1 til Vennelyst fra Hjørring. Den her gang ville vi vinde.”

Forbilledlig plan

Andreas Krog Søndergaard fra Niras har udarbejdet terrænreguleringen, og den er mere omfattende end i etape 1, fortæller Brian. ”Det gør at vi fra begyndelsen, uanset jordens hårdhed i starten, får bedre kontrol over vandet ved styrtregn, fordi vi styrer det. Samtidig bliver behovet for LAR-søer mindre, og vi skal ikke køre så meget overskudsjord væk. Faktisk kan vi bruge det til en kælkebakke”. Dermed vil engarealerne med enggræs og træer denne gang ligge lavere, så overskydende vand også kan lægge sig der. Brian Østergaard tilføjer, at det for ham at se er et forbillede for alle udstykninger i Jammerbugt.

Byggevej ind fra Østre Hovensvej

For ikke at genere de eksisterende 35 familier på Solstrålen kommer Brian Østergaards store maskiner til at køre ind fra en byggevej, de etablerer hen over markerne i det spor, hvor den fremtidige stamvej gennem Solstrålen alligevel skal gå. ”Og vi sætter spærring for enden, så beboerne på Solskins og Solhvervs Allé ikke oplever tung trafik dén vej”, fortæller Brian Østergaard.

Færdig til september

Brian Østergaards hovedtidsplan siger levering til september, men han tilføjer, at får vi en lang, slem vinter eller meget styrtregn til foråret, kan det blive hen mod slutningen af september: Men vi sætter meget kapacitet på, for erfaringen er at ’stop-go’ ikke er sundt for et godt projekt. Og vi har lyttet til utilfredsheden med, hvordan byggemodningen trak ud i fase 1.

Entreprenørmaskiner i arbejde på en sneklædt grund.