Ideen bag Solstrålen

Grønt og trygt – i eksklusiv kvalitet med grønne alléer, åbne forhaver, legeplads m.m. Hvad er tankerne bag?

Grønne alleer er de indre veje og grønne eng-kiler giver offentligheden mulighed for at bevæge sig rundt i området som stråler fra en sol. Med centrum på fællesarealer med multisportbane og legeplads midt på Vesterhouens tidligere marker mellem Hovensvej og Østre Hovensvej vil Solstrålen blive bygget ud. Stier og vandløb give sigtelinier til Aaby kirke, den nye børnehaven, fritids-aktiviteter og ikke mindst Aaby skoven med dens rekreative muligheder.

Bag projekt Solstrålen står grundejer Jesper Højberg og Krogh Arkitektur. Den fornyende idé er udsprunget af forestillingen om Solstrålen som en grøn oase, der forener moderne byplanlægning med inddragelse af naturens elementer og bæredygtige løsninger.

– Golfspillerne i Aabybro golfklub vil nok se det som fairways, men for os er det syv solstråler, der danner den nye bydel for 250 familier, fortæller grundejer Jesper Højberg. Min ambition er at skabe et helt utroligt område for de nye beboere. Vi har virkelig lagt meget energi i at opnå nye standarder inden for klassisk grundudstykning.

– Alle finesser – lige fra vejtræer, vejkanter i cortenstål og gadebelysning – hæver sig flere niveauer over normalen og skaber et spændende udfald, hvor alle løsninger er udnyttet på ny og kreativ vis. Hver en detalje er nøje gennemtænkt, fx børnevenlig trafik med ensrettede veje, og rekreative områder med bænke og bålplads, fortæller arkitekt Jan Krogh.

– De første 41 grunde vil være klar til at blive bebygget fra påsken 19.

Solstrålen vil derefter blive udbygget i takt med behovet understreger Jesper Højberg. Det vigtige har været fra start af have en harmonisk helhedsplan for området så alt er gennemtænkt og klar for de nye beboere. En fremsynet ramme, som de så selv kan beslutte over i grundejerforeningen.

Perspektiv fra boligvej, Krogh.