Fællesskabet på Solstrålen

Fællesskabet udbygges på Solstrålen hen over de åbne forhaver og med vejfest mm. De nyslåede kløverenge og grønne marker har stået helt skarpt i efteråret.

Byggemodningen af 1. etape er så småt slut, nu Vennelyst har etableret kæmpe ekstra LAR-anlæg i nord samt overløb til Ryå. Der er enkelte mindre justeringer og opretning af håndværkerskader på de særlige lamper, kantsten og chauseesten som Solstrålens børnevenlige allé’er er udstyret med. Men generelt står Solstrålen nu med 1. etape som projekteret, og når foråret kommer vil træerne have fået fodfæste og engblomsternes magt.

Fællesskab

Den vigtigste infrastruktur i Solstrålen er og vil altid være beboernes fællesskab. Pioner-ånden fra 1. etape har selvsagt også givet noget særligt, som selv Corona har ikke kunnet holde det nede.

Vi kunne ikke i år få lov at lave Solstråleløb, men beboerne holdt i september før nye nedlukning stor vejfest med massiv tilslutning og mange glade børn.  Der blev grillet og drukket andet end kaffe efter eftermiddagens hygge, som det gerne skulle fremgå af fotos.

Garagen er blevet til fællesrum for en dag.