Biodiversitet øger værdien af byggegrundene på Solstrålen

De næste generationer vil vægte biodiversitet, når de vælger boligområde. Solstrålen har især på tre felter indtænkt natur og biodiversitet.

Solstrålen har åbne vandløb, forvildede engstrøg og andet end græs i rabatten. Men hvad betyder det for dig som nybygger? I hvert fald at din grund ikke bare falder smukkere ind i stedets natur med åbne marker og Åby-skoven, men din byggegrund vil også blive mere værd.

Den næste store miljøtema er biodiversitet. Pensionskasser som PensionDanmark ser det som en investering, når de udvikler boligområder, hvor de modvirker tabet af biodiversitet. Derfor har Solstrålen fra starten tænkt bæredygtighed og biodiversitet ind. Næppe en indsats, der i sig selv kan redde de truede arter på Danmarks rødliste, men alt bidrager. De tre vigtigste felter, hvor Solstrålen giver plads til lidt mere natur er:

  • Grønne alléer
    I vejenes midterrabatter og frie arealer er der plantet træer – og ikke bare én slags træer. De forskellige sorter er valgt både for at give variation i landskabet og ikke mindst for at understøtte et mere diverst liv omkring dem.
  • Let forvildede engstrøg
    Mellem baghaverne løber grønne kiler, der ikke bliver holdt som en putting green, men klippet 1-2 gange om året. Engstrøgene er tænkt som mere naturlige fristeder – en idé, som grundejerforeningen bakker op ved at så vilde frøblandinger til gavn for insekterne – og for øjet!
  • Åbne vandløb
    Når det regner, må vi ikke længere aflede det til den kommunale kloak – det siger loven. Men på byggegrundene i Solstrålen er vi gået et lille skridt videre. På flere stræk bliver regnen ledt af sted i åbne vandrender langs de slyngede veje. Når det regner meget, ender overskuddet først i små bassiner for enden af stikvejene. Og hvis det regner voldsomt, bliver vandet ledt videre til de åbne LAR-søer. Idéen er, kort fortalt, at forsinke vandet lidt på sin vej, så vi skaber de bedste betingelser for et fugtigt miljø, som mikrolivet i jordoverfladen trives med. Og som giver liv og levesteder til guldsmede, sommerfugle og de sangfugle, der spiser dem.

I etape tre er planen at etablere børnekøkkenhaver og andet, der er godt for øjet, naturen og det daglige liv på Solstrålen.

Biodiversitet byggegrunde Solstrålen