Alle beboere af hus til generalforsamling

Søparken var ramme om årets generalforsamling på Solstrålen. Stort fremmøde, god debat, dejlig stemning og fællesskab prægede aftenen.

Formand Dorthe Simoni  aflagde beretning og kasserer Mads Obel regnskab, og det kunne gå ret så tjept, for der var ingen indsigelser, kun klappen og tilfredshed med hvad der var nået. Det gjaldt især etablering af legeplads, multisportanlæg, bænke og de fælles aktiviteter fra oprydning til fest i løbet af året.

Budget til mere

I kraft af den nye etape 2 med 50 grunde er foreningens budget fordoblet i 2023, og det giver bedre mulighed for vedligehold. Det gælder fra hurtig snerydning, de få dage det omfatter, til vedligehold fx af legepladsen, der er et trækplaster for hele området. Hver dag er der børnehaver og besøgende fra andre udstykninger uden samme faciliteter. Men det kræver så også en vis renovering, i al fald over tid.

Mere grønt på Solstrålen

Aftenens længste tema handlede om ønsker til grønne områder. Der var forslag om 750m2 faunastriber med markblomster ned ad engstrøgene og om blomster plantet i stamvejen samt om flere buske m.m. Der var også den klassiske gode debat om afvejningen mellem udtryk – fra de mange fint passede ’engelske’ haver, man ser på vejene, til den nye mere ’forvildede’ tilgang, der er en del af konceptet med vandløb, dunhammere i vejender, sommerfugle og lidt længere græs.  Det endte med etableringen af et grønt udvalg, der snakker dybere om de mange gode muligheder med gartnere, og som fx bestemmer om der skal klippes fællesarealer 2 eller 3 gange om året. For sikkert var: Det hele skal ses som en helhed og have et ensartet udtryk gennem vejene. Et andet grønt emne var, om der skulle være buske eller anden hegning om om LAR-anlæggene for enderne af vejene. Ved afstemning var der ingen, der stemte for, så det emne er nok udtømt for denne gang.

Skal afvandingen på etape 1 ligne konceptet på etape 2?

En anden debat handlede om, om etape 1 skulle tilnærme sig etape 2 løsning med lidt hurtigere afledning fra vandrenderne i stikvejene og til LAR-søerne mod nord. Det har fyldt meget de første år, hvor jorden var kørt hård af maskiner og trykket af jordbunker. I starten betød der, at der stedvis stod vand også på vejene. Men som alle kan se, fungerer afvandingen nu, hvor jorden har sat sig, beplantningen løsner jordlagene, og regnormene taget fat. Præcis som geolog Jens Porsmose, Nordjysk Grundvandsforsyning sagde, da han for nylig beså Solstrålen og igen berømmede løsningen. På generalforsamlingen blev det debatteret, om det var værd at ofre 50-60.000 kr. på hurtigere afledning i etape 1. Bestyrelsen vil høre den lokale sagkundskab i Aabybro Entreprenørforretning, der har udmålt koterne langs vejene om den mulige effekt.

Der var forskellige mindre ideer oppe at vende, bl.a. om skiltning af, at tung trafik til etape 2 skal køre ind ad Østre Hovensvej.

Sommerfesten blev fastsat til den 23. september. Og der var genvalg til hele bestyrelsen, der blev suppleret med to suppleanter, inden aftenen gik over i hyggesnak om bordene.

Solstrålen indkørsel