Aaby Skoven sikret for Solstrålen

Fra Solstrålen vil du kunne gå og løbe lige ud i herlige Aaby Skov. Der vil ikke blive bygget øst for Østre Hovensvej.

Det har længe været diskuteret, om arealerne på den anden side af Solstrålens endnu ubebyggede marker, altså på den anden side af Østre Hovensvej, en dag også skulle udstykkes. Det skal de ikke, for de skal fortsat sikre drikkevandsforsyningen. Det fortalte planchef Kell Agerbo til seneste møde om udviklingen af masterplanen for Solstrålen, der nu går ind i sin anden etape.

Aaby Skoven, der grænser op til Vildmosen, er fantastisk til at gå ture i, lufte hunde i hundeskoven og løbe og cykle i. Der er også åben plads med borde, bænke og bålplads. Og et stykke inde kan du gå op i fugletårnet og iagttage dyrelivet og vegetation i vildmosen.

Aaby Skoven blev etableret i 2007-08 og har siden været et fint åndehul med sin meget uberørte natur, og med fine stier og skiltning for beboerne i Åby.

Og nu er arealerne lang Østre Hovensvej altså at betragte som fredskov, som det hedder efter en forordning etableret af Christian 7. i 1805, da man savnede skov (herunder til at genopbygge flåden efter slaget på Reden i 1801). Dermed vil man en dag kunne bevæge sig direkte fra stamvejen gennem Solstrålen og ind i store, fine rekreative arealer.

Det gør kun Solstrålen som bydel for børn og voksne endnu mere interessant, at den mod øst altid vil grænse direkte op til ret så uberørt natur. Ja, til noget af det fineste, vi har i Jammerbugt.

Oplysningerne kom så sagt på et møde i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for anden etape af Solstrålen. Anden etape vil opfatte op til 60 grunde og herunder muligvis 21 seniorboliger og klimarækkehuse.

Lokalplanen forventes vedtaget hen over sommeren 2021, og byggemodningen – og salg – forventer vi i øjeblikket at gå i gang med sidst på efteråret. Der er allerede flere familier skrevet op til en grund på anden etape.

Anlæggelse af Aabyskoven.