50 nye individuelle grunde

Solstrålens etape 2 er nu klar. Højeste kvalitet, individuelle muligheder og billig fjernvarme er sagen.

Aabybro Entreprenørforretning har nu afleveret etape 2 af Solstrålen med 50 individuelle grunde. Og modtagelsen var hjertelig og med mange rosende ord for det veludførte arbejde. Inden jul kommer også den sidste finish på plads med træer, bænke m.m. på den kommende kælkebakke. Men ellers kan du køre ind ad de nye fint anlagte slyngede Solsort Allé og Solsikke Allé og tage det hele i øjesyn. 

Grundstørrelserne varierer mere end i etape 1, og man kan vælge mellem helt flade og let skrånende grunde. Bebyggelsens arkitekt Jan Krogh, Aalborg fremhæver, at de let skrånende grunde giver mulighed for ”smukke varierede rumlige og arkitektoniske oplevelser”.

Alle parcelhuse bør bygges med sandpude, også på Solsort Allé og Solsikke Allé, selv om vandreguleringen dér med det hævede terræn bliver uden udfordringer. Gået på klingen siger Jan Krogh, at huse i stueplan på en skrånende grund vil have lidt ekstra udgifter på 25-75.000 inkl. moms til terrænregulering, ekstra sandpude og udendørs trapper, men vil ikke have nogen ekstra byggeudgifter til selve huset. Du kan læse mere om terrænregulering her.

Billig fjernvarme til alle på Solstrålen

Noget af det, alle til gengæld gerne vil spare på, er varmen. Byggegrundene på Solstrålen er født med fjernvarme fra Åbybro Fjernvarme, der er et af landets billigste selskaber. Takket være en fornuftig fordeling af varmekilder er der heller ikke udsigt til store prisstigninger i 2023.

Og ingen varme er bedre end den gulvvarme, man får i et nyt hus med fjernvarme.

Solstrålen Aabybro etape 2