Hvad har byggegrunde og biodiversitet med hinanden at gøre?

Solstrålen er måske ikke en helt almindelig udstykning. Her er åbne vandløb, forvildede engstrøg og andet end græs i rabatten. Men hvad betyder det for dig som nybygger?

Lidt mere natur i baghaven

Der er ikke noget som en sommeraften, hvor man kan sidde på terrassen, og imens summer det af liv i haven. Solsorten synger fra tagryggen, bierne mødes i lavendlen, sommerfuglene blafrer i sommerfuglebusken. Men 33 procent af de dagsommerfugle, der hører hjemme i Danmark, er truede. Det er bare ét lille eksempel på, hvad der sker, når vi trimmer, dyrker og ensretter alt, hvad trimmes kan.

Derfor har Solstrålen fra starten tænkt biodiversiteten ind. Næppe en indsats, der i sig selv kan redde de truede arter på Danmarks rødliste, men mange bække små, som man siger.

Solstrålen giver plads til lidt mere natur på 3 felter

  • Åbne vandløb i stedet for afvanding i kloak og rør
    Når det regner, skal vi ikke blot aflede det til den kommunale kloak – det siger loven. Men på Solstrålen er vi gået et lille skridt videre. I stedet for at fjerne vandet hurtigst muligt, bliver regnen ledt af sted i åbne vandrender langs de slyngede veje. Når det regner meget, ender overskuddet først i små bassiner i enden af stikvejene. Og når det regner voldsomt, bliver vandet ledt videre til de åbne LAR-søer. Idéen er, kort fortalt, at forsinke vandet på sin vej, så vi skaber de bedste betingelser for et fugtigt miljø, som mikrolivet i jordoverfladen trives med.
  • Forvildede engstrøg
    Mellem baghaverne løber grønne kiler, der ikke bliver holdt som en putting green. I stedet er engstrøgene tænkt som mere naturlige fristeder – en idé, som grundejerforeningen bakker op ved at så vilde frøblandinger til gavn for insekterne – og for øjet!
  • Grønne alléer
    I vejenes midterrabatter er der plantet træer – og ikke bare én slags træer. De forskellige sorter er valgt både for at give variation i landskabet og ikke mindst for at understøtte et mere diverst liv omkring dem.

Et enkelt tip til mere biodiversitet i din have

Lavendel er en absolut yndling blandt mange insekter. Den både pynter og dufter. Den er ganske hårdfør. Og den gror rigtig fint i næringsfattig jord. Så den er et godt og enkelt valg, når du anlægger din have.

Sæt en bænk i nærheden, og nyd et summende hav af glade insekter. Det er næsten meditativt at iagttage, mens du tager en kop kaffe på bænken.

Biodiversitet på Solstrålen