Elsker, elsker vores udsigt

Det summer af sol, liv og gode vibrationer på Solstrålen. Udsigten over markerne er elsket, men hvornår bygges der i næste lokalplans etape?

Katrine, beboer i Solstrålen, skriver på sin Facebook side, at hun ”elsker, elsker vores udsigt” ud over de irgrønne forårsmarker og vedhæfter foto af samme.

Og Mads skriver til os, at det ”emmer af liv herude, og det gode naboskab lever i fulde flor, når vi alle er ude at rive i jorden, anlægge græsplæner m.v.” og tilføjer: ”Forleden udviklede sig til en fælles grillaften – naturligvis med behørig corona-afstand ????”

De mange, oftest yngre familier med børn, hunde og have- og grilludstyr kan nu komme ud og nyde udelivet i en Corona-tid. Og se bebyggelsen få karakter, bl.a. i kraft af at træerne i alléerne og på området nu endelig plantes ud. Så må vi håbe de klarer ”tørken”. Det er som om vi helt har glemt at februar var mest regnfulde i mands minde.

Og så ikke helt. Vennelyst store gule maskiner har kørt i flere uger i april og gravet noget der ikke bare ligner, men nok er de største LAR-bassiner nord for fjorden relativt til bebyggelsens størrelse. Så udgravningerne minder om, at vi nu kan være klar til at styrtregn kan vende tilbage og teste bebyggelsen.

Imens markerne og haverne grønnes, kan vi lige se på den opfordring Katrine sendte med som lød: ”Tag bare rigtig god tid med at udstykke yderligere!”.  Jo, det har ingen hast. Men kommunen har faktisk bedt om at lokalplan 2 går i gang nu og kommer til politisk behandling enten lige før eller lige efter sommerferien. Den vil være tæt på en tro kopi af lokalplan 1, af den simple grund, at det hele følger en detaljeret masterplan for området. Men har man bemærkninger eller indvendinger, er det engang i sommer, man skal forholde sig til det.

Fra lokalplan til byggemodning kan der så vel gå en rum tid. Dels er der jo grunde tilbage. Dels ved vi at Corona-krisen gør os mere optaget af vores hjem, al den stund vi er og skal være mere i dem. Men om det lige fører til at man i krisetider kan eller har mod på at bygge nyt, er straks en anden sag. Mange vejer nok for og imod. Bedste bud herfra er at spørge folk der allerede bor på Solstrålen om processen, samt Mathias og de gode folk nede i Nybolig Åbybro. Bedste gæt er, at byggemodningen tidligst går i gang om 1 ½ år fra nu og måske mere sandsynligt om 2 eller 2 ½ år. Så Katrine kan glæde sig til flere forår med udsigt på Solstrålen.

Og foreløbig er der også nok at gøre med at få første etape færdig, nyde den danske sommer hjemme(!) og få det hele etableret, inklusive en dag også legepladser.

Smuk udsigt set inde fra en spisestue.