40 aktive til beboermøde

Sammenhold og høj energi præger Solstrålens fællesskab. Dorte Simoni valgt til formand

Søparken var ramme om forårets beboermøde og generalforsamling i Grundejerforeningen Solstrålen. Flere ekstra stole måtte sættes ind, og på den lune aften var der tæt snak og debat om cafébordene.

Det vigtigste formelle punkt var at få valgt en bestyrelse. Der var stor opbakning og mange, der var villige til at tage en tørn for at skabe de allerbedste rammer og for at sikre, at flere ender af boligveje er repræsenteret i bestyrelsen Det beviser, hvor aktivt og ’ungt’ et fællesskab, der trives. Bestyrelsen består nu af:

  • Dorthe Simoni Mortensen, Solhvervs Allé 4 – formand
  • Mads Obel Knøsgaard, Solhvervs Allé 10 – kasserer
  • Emil Dorf, Solhvervs Allé 17
  • Torben Christiansen, Solhvervs Allé 16
  • Morten Krogsgaard Nielsen, Solskins Allé 4

De bestyrelsesvalgte ser deres første vigtige opgave som det at få gang i opstart af legepladsen. Det har været forsinket for at afsøge fondsstøtte. I fælleskassen ligger der nu 400.000 kr. til den første etablering.

Om bordene diskuterede man livligt ønsker og bekymringer for Solstrålens fremtid. Det gjaldt fx sikring af de små børn i området, beskyttelse af stensætning, træer m.m. på de snoede veje, profil og grad af ’forvildning’ af de grønne fællesområder og om at finde balancen i at forsinke regnvandet – uden det står for længe.

Nu vil bestyrelsen tage fat på de forskellige emner og ønsker samt selvfølgelig sikre den daglige drift af den særlige, spirende bydel.

Solstrålen beboermøde