Videohilsen om afvanding

Det har regnet meget i år, og Aabybro har ikke været nogen undtagelse. Se Jesper Højberg forklare om den indsats, der er sat i gang for at hjælpe med afvanding i området.

Regn, regn, regn har den igen-igen-igen stået på i november. På én dag kom en hel måneds regnmængde. Næppe nogen havde for bare få år siden havde forestillet sig de regnmængder, der nu kommer. Hvad kan og må der gøres? Jesper Højberg forklarer det på video og svarer her på de spørgsmål vi får om Solstrålens afvanding:

–    Hvorfor laver I ikke bare kloakker?
Ja, de riste i vejkanten, som vi som barn smed sten ned i, de forsvinder. Hvorfor? Fordi myndighederne ikke vil have det mere. Ligesom grundejere skal aflede vand på egen grund, skal Solstrålen. Ikke noget med at lede det ud i Ryå. Det gælder ALLE nye udstykninger i HELE landet. Så det er altså ikke en regel indført for os, men en lov for at klimasikre.

–    Kan I så ikke få dispensation?
Jo, vi har haft fat i kommunen og kunne formentlig nok i nogle måneder få lov, fordi Solstrålen møder så stor velvilje. Men så skulle vi først grave grøfter i arealet for et beløb svarende til de samlede legepladser og så dække dem til igen kort efter. Det virker for dumt – så hellere merinvestere i varige løsninger.

–    Hvad gør I så nu helt konkret?
Vi har igangsat fem ting:

  1. Vi udbygger og uddyber det eksisterende LAR-bassin til over det dobbelte, så det kan tage mere fra. Vandet har stået til og op over kanten nogle gange.
  2. Vi laver et ekstra 500 m2 LAR-bassin, 1m dyb, nord for Solskins Allé hvorefter berørte områder med asfalt og engarealer hurtigt genetableres.
  3. Vi laver overløb under 1. vejkryds, fra stamvej til Solskins Allé, hvor der ofte har stået vand. Dette vand løber nu i fremtiden til det nye LAR-bassin.
  4. Vi etablerer 7 stk, 3 meters nedsivningsbrønde jævnt fordelt ude på området. Vi har jo én gang etableret stenfaskiner i midterrabatter, men nu laver vi altså endnu flere tiltag, så vi forhåbentlig er på den sikre side.
  5. Den nye Hovensvej asfalteres uge 48 og deres nedsivningsgrøfter og LAR afleveres af Arkil før jul hvilket afhjælper vand, der p.t. løber ind til os.  

Så vi har taget den store pakke, der etableres her før jul.

–    Bliver alt så godt snart?
Nej, for det naturlige afvandingssystem, det at regnorme har fået gennembrudt jorden og planter og opstammede træer er sået og vokset op vil tage tid. Der sås og plantes 300-400 træer indenfor 14 dage. Jorden er egnet til denne naturlige afvanding, men det er ikke det samme som at den er specielt velegnet.

Nogle steder i landet er det meget værre, fx under lejlighederne i Hasseris Enge er der kørt 70 cm sandpude på, og det er nødvendigt ude i de våde enge. Så selv når engang de store mængder vand på veje er væk, betyder det ikke i 2020 at alt vand bare straks er pist væk. 

–    Så Solstrålen kan godt omdøbes til Aquaparken?
Det passer vist bedre på arealet vest for omfartsvejen. Solstrålen er vel nærmest højeste areal i Åbybro og vi har netop aldrig i de 40 år jeg er kommet her haft problemer med vand på den mark. Så jeg vædder gerne en kasse bajere med hver en håndværker på stedet om, at det er det mest tørre sted i Aabybro om to år. Men forstår godt deres frustration lige nu.

Kort over regnvandsafledning.