Påskesol og 2.260 m3 LAR

Nu med påskesolen er det næsten glemt, at regnen har stået ned i stænger.

Hvorfor der har stået meget vand på Solstrålens arealer. Ja, det har der overalt i Jylland. Februar i år var den vådeste februar nogensinde målt herhjemme. – Men dels fordi jorden er kørt hård i overfladen af udstykningen, dels fordi Vennelyst store tunge gavemaskiner ikke har kunnet køre uden at synke i, har vi måttet udskyde etableringen af afvanding i Solstrålen lige siden efteråret, fortæller projektleder Christian Schurmann, Krogh Arkitektur.

Nu er der unægtelig kommet andre plager ind over landet med corona-krisen. Til gengæld har vejret opført sig meget bedre i marts og april. Så nu kører Vennelyst gule maskiner hen over Solstrålen.  De etablerer 2.260 m3 afvandings- eller LAR-bassiner. (LAR står for Lokal nedsivning Af Regnvand, hvilket i dag er lov i alle nye udstykninger.) 2.260 m3 er det 7-dobbelte af hvad vandeksperterne fra Orbicon for 4 år siden anslog for nødvendigt! Det er godt udtryk for, hvordan verdens og Danmarks situation med regn har ændret sig. Men alle har med egne øjne kunnet se nødvendigheden på Solstrålen.

Helt præcist får Solstrålen nu en tre-dobbelt sikring:

  1. Beboerne skal aflede på egen grund med faskiner og via græsser, træer osv.  og vandet på vejene afledes ved at Solstrålen nu går fra 7 til 18 store faskiner i midterrabatterne 
  2. Løber vandet så over ved kraftig regn, skal det ud i LAR-bassiner. Det eksisterende fordobles og 3 nye graves. Meningen er, at vand på arealet langsomt og forsinket skal sive fra Thomasmindeparken og mod nord mod LAR-søerne. Søer der vel at mørke kun vil være søer ved vedvarende regn. Ellers vil de være en lavning i engen, man kan opholde sig i. 
  3. I Solstrålen forbindes så alle LAR-bassiner – også dem til næste etape på Solstrålen. Og der kommer en kanal ud under den ny Hovensvej fra dem alle og dermed ud til Ryå. Det sidste bliver så kun aktuelt ved 100 års hændelser. Men de indtræffer som bekendt!
Forløbet af forbundne LAR-bassiner og udløb under Hovensvej kan du se skitseret her. Som sagt løber alt overskudsvand i Solstrålen langsomt fra Thomasmindeparken og op mod gårdene på Hovensvej.

Når alt er på plads, får Solstrålen altså en afvanding i tre etaper: En nedsivning i rabatter, træer osv. der skal klare regnvandet.  LAR-bassiner der skal kunne overløbes til ved styrtregn. Og endelig et ’hul’ ned til Ryå i tilfælde af hundredårshændelser. 

– Vi graver altså allerede nu de to næste LAR- bassiner til etape 2, siger Christian Schurmann og tilføjer: Jeg tror ikke der er andre udstykninger i hele Nordjylland der er så godt sikret. Så nu er vi trygge ved, at vi – i al fald med tiden – kan glæde os over grønne haver og enge uden søer af vand. Derefter skal vi så til at se på nogle af de skader der er sket henover vinteren.

Så kør en tur op forbi Solstrålen og få forårsfornemmelser.

Solstrålen, Aabybro - Byggegrund en klar.