Hvorfor står der vand?

Hvorfor har der dog stået vand på Solstrålen?

​Hvorfor når nu Solstrålen er noget af det højest beliggende i Aabybro?
Og hvorfor er der ingen kloak til afvanding af vejene?

​Grundlæggende fordi at alléerne og engene skal afvande Solstrålen. Og det bliver de først klar til efter omkring et års tid.
 
Efter skybrud i de første uger af juni har der stået vand overalt i landet fra Solstrålen til Solskinsøen Bornholm. Men hvorfor så markant lige på Solstrålen, spørger forbipasserende? Ja, det har vi arbejdet på at finde ud af! Og til det, skal vi straks fortælle, at det ikke bliver sidste gang, før den nye bydel er helt færdig.
 
Det kan vi ”love” af den simple grund, at Solstrålen afvandes naturligt, også kaldet LAR – Lokal Afledning af Regnvand, hvilket er i tråd med den grønne politiske og landsdækkende beslutning. Det vil sige at græs- og engarealer og de 350 træer, der plantes, skal suge en stor del af vandet. Da der lige akkurat er sået græsser og da træer venter til bedre vækstbetingelser i september, ja så vil der stå vand.
Dette selvom bydelen faktisk som kirken ligger relativt højere i landskabet end centrum, og selvom netop disse marker, som Solstrålen ligger på, har været nogle af de mest tørre på egnen.
Den anden midlertidige udfordring er muldjorden i midterrabatten. Nyt udlagt muldjord er næsten helt tæt og vil dermed bremse nedsivningen markant. Denne ’naturlige’ løsning, vil først for alvor fungere godt efter et år til halvandet, når der er blevet etableret et ordentligt rodnet og regnorme har gennemhullet jorden. Og når der som midt i juni er skybrud, og vi samtidig er i en tidlig fase af udstykningen, hvor samtlige grunde mangler egen nedsivning og derved bidrager med overskydende vand, vil LAR-områderne løbe over sine breder – ergo vand på vejene.
 
Løsningen, i halvandet år, på at undgå midlertidige store oversvømmelser er forholdsvis simpel. Vi etablerer nogle store drænhuller i midterrabatten for hver 10 m, som fyldes op med et godt drænende stenmateriale, så vandet kan trænge ned. Stenmaterialet vil på sigt blive fyldt med jord og groet til med græsser, og herved blive tildækket.
  
Hvorfor står der usædvanlig meget vand i starten af stamvejen? Det er jo ikke den allerbedste velkomst, nu vi ellers har fået velkomstskilt i cortenstål op (dog endnu uden lys – det kommer). Ja, det har også undret os. Oprindelig ville vi gerne have haft permeabel asfalt, der selv dræner vandet, men det bruger kommunen ikke. Nu skal vandet løbe ud i vandrenden og fordele sig ned i midterrabatten, og det har tydeligvis drillet, som alle kan se.
Løsningen bliver her at halvere en enkelt vandrendesten for hvert område mellem jordhøjene. Således bliver vandet tvunget ned i midterrabatten og fordelt ligeligt.
 
 Det er den slags udfordringer – og heldigvis løsninger – der opstår, når det ikke er en standard klappe-kage udstykning, men et pionerprojekt af ny høj kvalitet, for pionerer.
Vi kan i øvrigt tilføje, at vores specialist, geotekniker Jens Porsmose er yderst begejstret og rosende over for udstykningen og den måde vi har lavet LAR-systemet på i midterrabatten.
 
Så lige nu er vi faktisk mest bekymrede for kloaklægningen som ses for enden af stamvejen, da grundvandet har fosset op i ugevis. For at etablere den store pumpestation (det store sorte rør) skal vi have vandet pumpet væk, hele 7 meter nede. Det kan godt tage et stykke tid, før vi er i bund. Og så skal vi bare være glade for at der ikke er nogen der skal på toilet, før de første huse står færdige omkring efterårsferien!

Kort over regnvandsafledning.