Fremsynet afvanding – der virker

Med 95 mm på 3 døgn blev afvandingssystemet på Solstrålen for alvor testet den 26.-28. juli. Og det beviste, at afvanding også virker, selvom ikke alt foregår i lukkede kloaker.

Da Nordjyllands førende ekspert på afvanding, geolog Jens Porsmose så afvandingssystemet til første etape i 2019, sagde han:

”- Det er noget af det mest fremsynede, jeg har set. Når først jorden, der er presset sammen af de store maskiner, om nogle år har sat sig, er beplantet og gennemtrawlet af regnorme, bliver det rigtig godt”.

Nu er der så gået to år. Og efter 26.-28. juli, der gav 93 mm styrtregn (det er mere nedbør, end hele juli året før) skrev Erling Thorup, der passer området, i en sms: ”Det virker! Afvandingssystemet har bestået sin prøve”.

Efter styrtregnen var alle midtergrøfter og begge LAR-søer godt fyldt op. Og det skyldes både, at vandet blev ledt væk fra vejene, og at overskydende overfladevand løber den rigtige vej.

Ikke desto mindre er det meget velkomment, når entreprenør Vennelyst kommer for at færdiggøre udstykningen med en oprensning og opretning af midterrabatter, vejsten m.m., så vandet løber endnu friere ned mod LAR-søerne. Vandet skal stadig forsinkes – det er hele ideen i LAR –  og området vil derfor altid fremstå mere fugtigt og frodigt end andre gammeldags udstykninger. Det kan du læse mere om i guiden til Solstrålen her.

Vennelyst har også andre udbedringer på tapetet, fx udgåede træer (der nu generelt har det ok) og dårlige asfaltlapper, samt de tiltrængte P-pladser i enderne.

Det er ikke tilfældigt, at der kun er få grunde tilbage – og at Nybolig har flere fremvisninger. Nu går byggemodningen af anden etape i gang til november – med byggevej udenom 1. etape.

Det betyder, at hvis du ikke allerede har sikret dig en grund på etape ét, kan du skrive dig op til en af de de 60 grunde på de næste to ”ovaler”. Bare kontakt Mathias og Anne Louise i team Nybolig Aabybro nede på Kattedamsvej.

LAR-anlæg, Solstrålen.